VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
GARANTI VEDECKEJ KONFERENCIE


Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing Marián MESÁROŠ, DrSc. MBA, LL.M, DBA, MSc., Slovensko

Dr.h.c. doc. JUDr. Stanislav KRIŽOVSKÝ, PhD., LL.M., MBA, mim. prof., Slovensko

Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD., Slovensko

prof. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., Slovensko

Dr. Juliusz PIWOWARSKI, mim. prof., Poľsko

prof. RNDr. Danica KAČÍKOVÁ, PhD., Slovensko

prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc., gen. v zálohe, Slovensko

doc. Ing. Jiří POKORNÝ, Ph.D., MPA, Česko

doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., Slovensko


Ing. Monika BLIŠŤANOVÁ, PhD., MBA, LL.M., Slovensko
VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE


Predseda:
prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc., VŠBM v Košiciach, Slovensko


Členovia:
Ing. Bc. Danka BOGUSKÁ, PhD., MSc.,  Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko
prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc. , Akadémii PZ v Bratislave, Slovensko
doc. Dr. Endre DOBOS, PhD., University of Miskolc, Maďarsko
dr. hab. Jacek DWORZECKI, PhD., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poľsko
Ing. Peter HAVAJ, PhD., VŠBM v Košiciach, Slovensko
prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Slovensko
plk. Mgr. Štěpán KAVAN, PhD., Hasičský záchranný sbor JčK, Česko
Ing. Lucia KOVÁČOVÁ, PhD., MSc.,  VŠBM v Košiciach, Slovensko
Ing. Peter LOŠONCZI, PhD., MBA, MSc., VŠBM v Košiciach, Slovensko
doc. Ing. Andrea MAJLINGOVÁ, PhD., MBA,Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko
doc. Ing.  Jozef MARTINKA, PhD., STU v Bratislave, Slovensko  
insp. dr hab. Izabela NOWICKA, Poľsko
doc. PhDr. Magdaléna ONDICOVÁ, PhD., Akadémii PZ v Bratislave, Slovensko
prof. Ing. Josef REITŠPÍS, PhD., MSc., VŠBM v Košiciach, Slovensko
dr. Božena SOWA, Rzeszów University, Poľsko
prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD., Akadémia PZ v Bratislave, Slovensko
mł. insp. dr hab. Agata TYBURSKA, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poľsko
dr hab. Andrzej URBANEK, profesor APSl - Akademia Pomorska w Słupsku, Poľsko
Ing. Martina VACKOVÁ, PhD., MBA, VŠBM v Košiciach, Slovensko
doc. Vasyl Myronovych ZAPLATYNSKYI, PhD., National University of Physical Education and Sports, Kijev, Ukrajina
doc. Ing. Martina ZELEŇÁKOVÁ, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko