VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
Aktuality
Poplatky:

Konferenčný poplatok účastníkov konferencie je 80,- € (okrem garantov konferencie).
Konferenčný poplatok pre autorov článkov bez ich účasti na konferencii je 30,- €.

Konferenčný poplatok uhraďte prevodom na účet do 31. októbra 2018.
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Košice; Číslo účtu: 21 8564 2155 / 0200
IBAN: SK 76 0200 0000 0021 8564 2155; VS: 12112015; KS: 0308
BIC Code: SUBASKBX
alebo v hotovosti priamo pri prezentácii v deň konferencie. Platba kreditnými kartami nie je možná.

Konferenčný poplatok zahŕňa: zborník z konferencie (CD), občerstvenie počas spoločenského večera, obed a občerstvenie počas rokovaní konferencie. V konferenčnom poplatku nie je zahrnuté ubytovanie účastníkov.

Organizátor nezabezpečuje ubytovanie účastníkov. Odporúčané ubytovanie:

http://www.hotelakademia.sk/


http://www.hotelrocakosice.sk/

http://www.kosicehotel.sk/

http://www.hotel-centrum.sk/
Organizačný výbor konferencie:

Predseda :
Ing. Monika Blišťanová, PhD. MBA LL.M

Členovia:
Ing. Jozefina Drotárová, PhD. (prihlášky a registrácia), kontakt: 055 / 727 43 23, conference@vsbm.sk
Bc. Andrea Turcsanyiová (finančné a materiálne zabezpečenie), kontakt: 055 / 720 1079, ekonomicke@vsbm.sk
Ing. Peter Lošonczi, PhD. MBA MSc., Ing. Martina Vacková,PhD. MBA (technické zabezpečenie, zborník), kontakt: 055/727 43 21, info@vsbm.sk

Ďalší členovia výboru:
Ing. Iveta Fabianová, LL.M; Ing. Martin Mašľan MSc.; Ing. Peter Palko MBA ; Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.; JUDr. Štefan Jakabovič, LL.M ; Ing. Norbert Naď MSc.