VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
Aktuality
Výstup z konferencie:

Články budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie na CD nosiči. Plné znenia príspevkov vypracovaných podľa šablóny zasielajte elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk 


Šalbona pre vypracovanie príspevku je dostupná TUPríspevok na konferenciu je potrebné zaslať do 10.10.2018