VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH

Vás pozýva na 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

BEZPEČNÉ SLOVENSKO
A EURÓPSKA ÚNIAMiesto konania :
Košťova 1, Košice

Dôležité termíny :

Termín konania konferencie: 24. november 2023
Prihlášku na konferenciu s príspevkom vyplniť online do 10. novembra 2023
Prihlášku na konferenciu bez príspevku vyplniť online do 10. novembra 2023
Príspevok na konferenciu zaslať do 10. novembra 2023

Výstup z konferencie:
články budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie dostupnom online. Plné znenia príspevkov vypracovaných v šablóne zasielajte elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk Príspevky, ktoré nebudú v šablóne, nebudú akceptované. Jazyk príspevku môže byť anglický, český, poľský, ruský, slovenský, ukrajinský.

Rokovací jazyk konferencie:
anglický, český, poľský, ruský, slovenský, ukrajinský

Web stránka konferencie:
https://conference.vsbm.sk

PROGRAM KONFERENCIE

24. november 2023:

8.00 – 9.00 hod.: Registrácia  účastníkov konferencie (vestibul objektu VŠBM, Košťova 1)

9.00 – 10.30  hod.: Otvorenie konferencie (aula akademika Milana Čiča, 1. posch., Košťova 1)
                               Vystúpenia plenárneho zasadnutia
       Odovzdanie ocenení

10.30 – 11.00 hod.: Slávnostné otvorenie auly prof. Viktora Poradu (prízemie, Košťova 1)

11.00 – 13.00 hod.: Obed v priestoroch školy (KU1, prízemie, Košťova 1)

13.00 – 15.00 hod.:  Zasadnutie v sekciách :
                                 sekcia č. 1 Vnútorná bezpečnosť štátu, ako základ  prosperity SR
                                 sekcia č. 2 Migrácie v kontexte princípov možného terorizmu-postoj SR k tomuto problému
                                 sekcia č.3 Vojenská operácia ruskej armády na Ukrajine a jej dopad na bezpečnosť a ekonomiku SR

15.00 hod.: Spoločné posedenie v priestoroch školy
CIEĽ A SEKCIE KONFERENCIE

Aktuálny ročník tohoto významného vedeckého podujatia nadväzuje na tradíciu konferencií “Bezpečné Slovensko a Európska únia”.  Pozornosť bude sústredená na tri hlavné témy, a to:

- Vnútorná bezpečnosť štátu, ako základ prosperity SR,
- Migrácie v kontexte princípov možného terorizmu – postoj SR k tomuto problému,
- Vojenská operácia ruskej armády na Ukrajine a jej dopad na bezpečnosť a ekonomiku SR.
Diskusné témy:

bezpečnostný manažment, integrovaný záchranný systém, súčasné hrozby a riziká, ekonomická bezpečnosť, informačná a kybernetická bezpečnosť, bezpečnostné vzdelávanie, bezpečnosť miest a obcí,  technické a organizačné aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie, právne aspekty ochrany osôb a majetku, problémy migrácie, terorizmus, extrémizmus, medzinárodný organizovaný zločin, riziká v súvislosti s vojnovým stavom, politologická situácia, krízový manažment, civilná ochrana, mimoriadne udalosti, bezpečnosť obyvateľstva, bezpečnostné aspekty súvisiace s ochorením COVID-19.