VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
Aktuality
Výstup z konferencie:

Výstup z konferencie: články budú publikované v recenzovanom zborníku z konferencie na CD nosiči.

Plné znenia príspevkov vypracovaných v šablóne zasielajte elektronickou poštou na: conference@vsbm.sk 

Príspevky, ktoré nebudú v šablóne, nebudú akceptované.

Jazyk príspevku môže byť slovenský, anglický, český a poľský.


Šalbona pre vypracovanie príspevku je dostupná TUPríspevok na konferenciu zaslať do 30. apríla 2021
Dávame vám do pozornosti medzinárodnú vedeckú online konferenciu, ktorej mame česť byť spoluorganizátor, s názvom:

STRATEGIC IMPERATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS
ENTITIES UNDER TURBULENCE

22 April, 2021, Sofia - Bulgaria