VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
flags
 
Aktuality
Organizačný výbor konferencie:

Predseda :
Ing. Iveta Štefuriková, LL.M

Členovia:
Ing. Martina Zelizňáková (prihlášky, registrácia, program), kontakt: 055 / 727 43 23; conference@vsbm.sk

Viktória Kovácsová (finančné a materiálne zabezpečenie), kontakt:055 / 720 10 79; viktoria.kovacsova@vsbm.sk

Ing. Milan Mališ (technické zabezpečenie, zborník), kontakt: 055/720 10 75; milan.malis@vsbm.sk,

Ing. Zuzana Čižiková, PhD., MBA


Ďalší členovia výboru:
Ing. Jozef Hakulin, Ing. Matúš Karaš, JUDr. Bc. Radovan Konečný, MBA, MUDr. Matúš Baran, PhDr. Dominik Béreš, MBA, JUDr. Jana Furmanová, MBA, MUDr. Zuzana Kecerová, Ing. Lukáš Lacko, MSc., MBA, JUDr. Martina Podhorská, MUDr. Daniela Sendeková, MPH, Ing. Milan Mališ, MSc., Mgr. Andrea Franková, MBA,DBA, Ing. Jozef Kočík, MBA, PhDr. Patrícia Sopková, DBA,LL.M, Ing. Jaroslav Ščurka, MBA, Ing. Martina Zelizňáková, Ing. Martin Flodr, Ing. Libor Jakubec, JUDr. Milan Kocík, Ing. Mgr. Natália Töröková, DBA, Ing. Erik Kosár
Poplatky:

Poplatok za publikovanie: 30 Eur

Poplatok za účasť: 90 eur

Poplatok prosím zasielajte na:
SK10 0200 0000 0025 9841 9859
Do poznámky uveďte:  meno, priezvisko, Konferencia 2023

Možné je tiež platiť na mieste v hotovosti.